Kindermishandeling: wat is het en hoe breng je het ter sprake?

Oefening in oudergesprekken

Deze online module gaat over de Richtlijn Kindermishandeling. De doelgroep, jeugdverpleegkundigen, leren meer over de oorzaken en gevolgen en kenmerken van kindermishandeling. Daarnaast is het ook een training in het voeren van gesprekken met ouders. Want dat is vaak zo lastig. Hoe en wanneer vraag je na bij collega’s en Veilig Thuis en hoe voer je de gesprekken met ouders waarin je je zorgen uit?

Door een aantal virtuele oudergesprekken te voeren, kun je nagaan wat jij zou doen. Maar ook wat er kan gebeuren als je een andere route kiest. Op deze manier kun je oefenen en krijg je meer zicht op de mogelijkheden en de manier waarop de richtlijn dit ondersteunt.